Campanya limnològica al estany pirinenc Podo.

El dilluns passat, els d' ecosistemes ens vam incorporar en la investigació d' un grup de científics ( limnòlegs i ictiòlegs) dirigit pel Dr. Marc Ventura. El seu projecte LimnoPirineus pretèn promoure accions de conservació i recuparació dels hàbitats i espècies de flora i fauna dels ecosistemes aqüàtics dels Pirineus.

Vam tenir la sort de poder-los ajudar en una investigació real!


Primer de tot, ens vam organitzar en diversos grups per realitzar diferents tasques: sexar, medir i pesar els peixos, recollir mostres de macroinvertebrats pel litoral de l' estany, cartografiar les diferents espècies de macròfits que es troben en el llac, recollir zooplàcton, extreure sediments del sòl per descobrir-ne la paleolimnologia, realitzar un perfil de profunditats del llac mitjançant una ecosonda, mesurar la presència d' amfibis dins l' estany, calcular la temperatura i el pH i, per finalitzar, calcular la disponiblitat de llum utilitzant el disc de Secchi.


Va ser un dia en el qual vam treballar molt, però una experiència única!


Aquí us deixem unes quantes fotos...