Com s'ha de fer la sol·licitud

INSCRIPCIONS DEL 8 DE GENER AL 6 DE FEBRER DE 2019

Segueix els següents passos:

El teu pare o mare o representant legal haurà d’omplir el FORMULARI D’AUTORITZACIÓ

Un cop l’hagueu enviat rebreu un enllaç al FORMULARI DE SOL·LICITUD, que el candidat/a haurà de complimentar amb la següent informació:

  • Dades de contacte de l’estudiant
  • Dades acadèmiques
  • Projecte en el qual vol participar
  • Carta de motivació
  • Una pregunta relacionada amb el projecte
  • Dades de contacte del professorat que farà la recomanació (nom, cognoms i correu electrònic)

Després d’enviar el formulari de sol·licitud, el teu professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia i el tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre rebran un correu electrònic amb un enllaç al FORMULARI DE RECOMANACIÓ.

Per entrar a formar part del procés de selecció és imprescindible que es rebin tots els quatre formularis indicats:

  • Formulari d’autorització del pare/mare o representant legal. 
  • Formulari de sol·licitud. 
  • Formulari de recomanació del teu professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia. 
  • Formulari de recomanació del teu tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.  

El límit de candidatures que pot presentar cada centre és de 3.

La sol·licitud no garanteix l’entrada directa al Programa Joves i Ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

La resolució final de la selecció es comunicarà a tots els candidats i candidates via correu electrònic i a través de la pàgina web del programa durant la primera quinzena de maig de 2019.