Fase 1 | Les Estades MónNatura Pirineus 2019

LLOC

Món Natura Pirineus 

www.monnaturapirineus.com

 

DATES

Del 25 de juny al 7 de juliol de 2019

 

ELS 5 PROJECTES

Els estudiants seran seleccionats per formar part d’un dels cinc projectes d’investigació proposats en aquesta primera fase:

  • Finestres al cel, una visió completa de l’astronomia actual
  • Descobrint la biodiversitat i l’evolució, des del treball de camp fins a la genètica actual a través de la bioinformàtica
  • Mirant des del cel: com afecta el canvi climàtic als nostres boscos?
  • Fotosíntesi artificial: llum i aigua com a fonts d’energia
  • Explorant i aplicant la biologia molecular: des de l'enginyeria genètica fins a les nanomàquines

Se seleccionaran un total de 10 estudiants per projecte.