Fase 2 | Les Estades al Centre de Recerca

Durant l’estiu de 1r a 2n de Batxillerat, els estudiants seleccionats a la primera fase, podran continuar en el programa i incorporar-se en un equip investigació d’un centre de recerca local. Com a requisit per accedir a aquesta etapa del programa, caldrà haver escrit un article científic i cursar el batxillerat científic i/o tecnològic.

A l’apartat Memòries es poden trobar les experiències dels estudiants participants d’aquesta fase des de l’estiu 2014.