Fase 2 | Les Estades al Centre de Recerca

DATES: Juny - Juliol - Agost

LLOC: En funció de l’estada

Durant l’estiu de 1r a 2n de Batxillerat, els estudiants seleccionats a la primera fase del programa podran continuar tenint experiències en investigació científica en un centre de recerca local. L’objectiu d’aquesta fase és que cada estudiant s’incorpori en un equip d’investigació d’un laboratori científic, on podrà treballar amb professionals de primer nivell i en grups de recerca internacionals. 

Aquesta fase també inclou una única opció d’estada de recerca internacional amb places reservades pels estudiants del Programa Joves i Ciència en un prestigiós programa de ciència; així com la possibilitat de sol·licitar plaça i entrar en el procés de selecció d’alguns programes internacionals de ciència recomanats per la Fundació, però on el Programa Joves i Ciència no hi té places reservades. 

Com a requisit per accedir a aquesta etapa del programa, caldrà haver escrit un article científic i cursar el batxillerat científic i/o tecnològic.

MODALITATS D'ESTADA

  • Centres de recerca localsEls estudiants seleccionats podran fer una estada en un centre de recerca local on el Programa Joves i Ciència hi té places reservades. Treballaran en un entorn de recerca real incorporant-se en un equip científic.
  • Programes internacionals de ciència (amb i sense places reservades): El Programa Joves i Ciència ofereix un única opció d’estada de recerca internacional amb places reservades al Research Science Institute (RSI), al Massachusetts Institute of Technology (MIT) als Estats Units. D’altra banda, els estudiants podran fer la sol·licitud per participar i entrar en el procés de selecció d’alguns programes internacionals de ciència recomanats per la Fundació, on el Programa Joves i Ciència no hi té places reservades.

A l’apartat Memòries es poden trobar les experiències dels estudiants participants d’aquesta fase des de l’estiu 2014.