Fase 3 | Les Estades de Recerca Internacional

En aquesta etapa els estudiants hauran de buscar, pel seu compte, un projecte de recerca a desenvolupar durant l’estiu de 2n de Batxillerat, ja sigui en un centre d’investigació local/internacional o en un programa internacional de ciència. També se'ls oferirà la opció de participar en un programa internacional de ciència o incorporar-se en un equip d’investigació d’un centre de recerca internacional amb places reservades per aquesta fase. 

A l’apartat Memòries es poden trobar les experiències dels estudiants participants d’aquesta fase des de l’estiu 2014.