Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG)

El CRAG és un consorci públic format pel CSIC, l'IRTA, la UAB i la UB. És un centre de recerca capdavantera en les bases moleculars de caràcters genètics d'interès en plantes i animals de granja i en les aplicacions de les aproximacions moleculars per al desenvolupament d'espècies importants per a l'agricultura i per a la producció d'aliments. Fa recerca bàsica amb els criteris de ciència d'excel·lència i recerca aplicada en estreta col·laboració amb la indústria per a la millora d'espècies vegetals i animals d'ús en l'entorn agroalimentari.