Centre for Genomic Regulation (CRG)

El CRG és un institut internacional de recerca biomèdica d'excel·lència, la missió del qual és descobrir i fer avançar el coneixement en benefici de la societat, la salut pública i la prosperitat econòmica. El CRG té la consideració de centre de recerca de Catalunya, identificat com a centre CERCA.