Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)

L’ICIQ té com a finalitat promoure i desenvolupar una investigació de qualitat en Química. Té com a objectius la producció, promoció i divulgació de coneixements i la formació de personal tècnic i científic en química, així com la transferència de tecnologia a la indústria, facilitant el contacte entre investigació bàsica i aplicada i l’establiment de col·laboracions entre l’ICIQ i les empreses.