Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

L’ICMAB és un centre d’investigació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La seva missió principal és generar nous coneixements en ciència de materials i la seva transferència a la societat, particularment a la indústria europea. Els investigadors del centre caracteritzen els diferents materials i nanomaterials d’interès industrial. L’ICMAB focalitza així la seva activitat en la recerca de frontera en els camps de la ciència dels materials, la nanociència i la nanotecnologia, aconseguint així una integració multidisciplinària de coneixements.