Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

L'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) és una institució de recerca jove que se centra en la investigación de les ciències de la llum o fotònica. La fotònica defineix el camp del coneixement que es dedica a la generació, transmissió, detecció, control i manipulació de la llum, i constitueix una de les tecnologies claus del segle XXI. El paper de les tecnologies fotòniques és ja molt important en una gran diversitat de camps, com ara l'agricultura i el medi ambient, els processos de fabricació i manufactura, els sistemes i serveis de telecomunicacions, la medicina i l'assistència sanitària, les ciències de la vida, la seguretat o l'entreteniment, entre d'altres.