Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

L’IFAE és un centre de recerca ubicat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que duu a terme una recerca teòrica i experimental de frontera en física fonamental, la qual inclou la física de partícules, l’astrofísica i la cosmologia. Treballa a l’avantguarda de la tecnologia de detecció, per tal de posar els coneixements de la comunitat científica al servei dels objectius més pràctics. L’IFAE compta amb els seus propis investigadors, a més de professors de la UAB i de l’Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), i el personal tècnic.