Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC)

L'IQAC és un centre del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es va crear per a realitzar recerca d'excel·lència en ciències químiques bàsiques, a més, de resoldre problemes específics de la nostra societat utilitzant eines de la interfase química-biologia, la química teòrica, la nanotecnologia química i biomolecular i la química sostenible. A més, l’IQAC se centra en la preparació i l’estudi de les propietats de nous compostos.