Institut de Tècniques Energètiques (INTE) - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

L'INTE és un institut de recerca de la UPC les funcions principals del qual són la recerca i la transferència de tecnologia, organitzades en quatre programes que comprenen àrees d'especialització en radiacions ionitzants, tecnologies de producció de l'hidrogen i desenvolupament de materials per a aplicacions energètiques, termohidràulica, física amb neutrons i acceleradors de partícules.