Universitat de Barcelona (UB)

La Universitat de Barcelona és líder en la recerca universitària de l’Estat espanyol. Per volum de publicacions, la UB és la segona institució estatal després del CSIC, segons el Third European report on Science & Technology indicators.  Segons el rànquing iberoamericà SIR 2011, és la universitat amb més producció científica de l'Estat espanyol. La UB disposa de 106 departaments, 24 instituts i centres de recerca propis, 243 grups de recerca consolidats i 677 projectes de recerca actius.