Universitat Pompeu Fabra

La Universitat Pompeu Fabra va ser creada l’any 1990 per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’establir una universitat pública orientada a l’excel·lència acadèmica i de contribuir al desenvolupament del país. Amb el propòsit d’assolir aquesta finalitat, la UPF s’ha anat desplegant al llarg d’aquests anys amb estrictes criteris de qualitat en totes les seves activitats, i ha configurat un model d’universitat urbana estretament vinculada a la ciutat de Barcelona.