Procés de selecció

El tribunal de selecció està revisant totes les candidatures inscrites a la vuitena edició del Programa Joves i Ciència. Després de Setmana Santa tots els estudiants inscrits rebran un correu electrònic on se'ls informarà de la preselecció. Tots els estudiants preseleccionats seran citats per a una entrevista.