Perfil dels candidats/es

  • Alumnat de 4t d’ESO.

  • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de ganes i il·lusió per participar en el programa. Busquem joves que, a part de tenir bons resultats acadèmics, tinguin molt interès per la investigació científica, busquem joves amb talent i curiositat per les ciències. 

  • Bon nivell d'anglès.

  • Intenció de cursar el Batxillerat Científic i/o Tecnològic

  • Compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el Programa Joves i Ciència durant els tres anys de durada.

  • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.