Perfil dels candidats/es

  • Alumnat de 4t d’ESO que, al juny de 2020, haurà finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria (15-16 anys).
  • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
  • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i il·lusió per participar al programa. Busquem joves que, a part de tenir bons resultats acadèmics, tinguin un interès especial per la investigació científica.
  • Bon nivell d’anglès, oral i escrit. L’anglès és la llengua de la ciència, i com a tal és crucial  el seu domini durant els tres anys de durada del programa.
  • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
  • Intenció de cursar el batxillerat científic i/o tecnològic. Busquem joves amb talent, curiositat i motivació per les ciències, i amb la voluntat d’especialitzar-se cap aquest àmbit del coneixement.
  • Compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el Programa Joves i Ciència durant els tres anys de durada.

Documents