Procés de selecció

50 estudiants s'incorporaran a la primera fase del programa, les Estades MónNatura Pirineus 2020.

Se seleccionaran 10 estudiants per projecte.

 • Un tribunal escollit per la Fundació Catalunya La Pedrera proposa les candidatures preseleccionades que passen a la segona fase del procés de selecció. Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:
  • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
  • Recomanacions confidencials del centre educatiu: la d’un docent de l’àrea de ciència, matemàtiques o tecnologia; i la del tutor/a, cap d’estudis o director/a.
  • Nivell d’anglès.
  • Expedient acadèmic.
  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica. 
 • Els candidats i candidates que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc els dies 24 i 25 d’abril de 2020 (dates pendents de confirmar).
 • La selecció final es comunicarà durant la primera quinzena del mes de maig de 2020. 
 • Se seleccionaran un total de 50 estudiants entre totes les candidatures presentades. La selecció es farà en base al projecte triat; 10 estudiants seleccionats per a cada projecte proposat a les Estades científiques a Món Natura Pirineus. 
 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic. 
 • Els estudiants seleccionats s’incorporaran a la primera fase del programa, les Estades científiques a MónNatura Pirineus, del 23 de juny al 5 de juliol de 2020. Posteriorment, durant l’estiu del 2021, podran incorporar-se a la següent fase del programa, les Estades al Centre de Recerca, si es compleixen els requisits d’entrada (escriure i superar l’avaluació d’un article científic i cursar el batxillerat científic i/o tecnològic). L’estiu següent, al 2022, podran incorporar-se a l’última fase, les Estades de Recerca Internacional. 
 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.