Procés d’inscripció

INSCRIPCIONS DEL 8 DE GENER AL 10 DE FEBRER DE 2020

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic. 
 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants. En cas de rebre més de 3 candidatures d’un mateix centre educatiu, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre. 
 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de d’ESO, contacteu amb nosaltres.
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
  • La recomanació confidencial online del professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia de l’estudiant.
  • La recomanació confidencial online del tutor/a de l’estudiant, el cap d’estudis o el director/a del centre
 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.
 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al Programa Joves i Ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.